BLOOMING, 100x120 cm, AKRYL NA PLATNE, MALOVANO NA ZAKAZKU

PRUCHOD VNITRNI KRAJINOU/ THROUGH THE INNER LANDSCAPE
*
*
*